Legosågning

OBS!! Såging av större mångder, över 50 stockar måste bokas före årsskifte.

Få ditt eget timmer sågat med professionell utrustning!

Ditt timmer skall uppfylla följande krav:

  • Max diameter 450mm.
  • Längd 3000 - 5500mm.
  • Fritt från jord, grus, spik och andra främmande föremål (metalldetektor finns att låna).
  • Färskt, dvs. avverkat inom max 1 år före sågning.
  • Stockar skall vara ordentligt kvistade.
  • Timmer som börjat lossa bark måste barkas helt före sågning.

Kostnadsbild:

Sågning. hyvling + övrig maskinell hantering inkl. personal debiteras med 700:- + moms per timme, räkna med ca 5-10 stockar / timme vid normal sågning. Vid spiksågning eller annan större skada debiteras erfoderlig rep av klinga vid sliperi.

Legosågning blir ekonomiskt om du har timmer av bra kvalité som är rätt utvalt utifrån vad som skall sågas. Jag har sågat otaliga travar med timmer som varit halvt ruttet, för grovt, för klent, för kort, för långt, detta blir bara dyrt för kunden och leder ofta till missnöje i efterhand, så tänk på detta innan du väljer att såga.

Specialsågning av mindre antal kan ske mot extra kostnad, maxdiameter och längd är då 600mm samt 7000mm

Vanliga frågor:

  • Kan jag få mitt timmer hämtat vid väg eller i skogen? Nej, tyvärr finns inte möjlighet till detta.
  • Kan jag få mitt virke torkat och hyvlat? Ja, i fråga om mindre partier och vid låg belastning kan detta ske vid överenskommelse.