Nyheter

Virke i lager

2014-06-10 Nu finns de flesta standarddimensionerna av råsågat virke i lager!


Arbetet med stormskog fortsätter

2014-05-19 I kväll har väg grovbrutits till platsen där det mesta av stormvirket fick lämnas pga. svag mark.

 


Säsongen 2014, storm och IT

2014-05-09: Arbetet med omhändertahande av egen stormfälld skog fortskrider, men har visat sig mer omfattandet och tidsödande än väntat, trots det har jag ändå i dagarna kommit igång med årets sågsäsong. Möjligheten att göra speciella beställningar till kund kommer att vara mycket begränsad detta år, ni hänvisas i första hand till det standardsortiment som finns i lager för dagen, information om detta kommer här på hemsidan. Jag har även insett att det nu behövs en hemsida att hänvisa till för att ge kunder grundläggande information då jag har väldigt begränsad möjlighet att svara på frågor via telefon. Därför finns nu faboberg.se!