Ved

Försäljning av ved sker efter tillgång främst under vår och försommar.